Close

Leuke workshops in Breda

Het verbaast mij hoe een woord als ‘workshop’ haar weg gevonden heeft naar de Nederlandse woordenboeken.

Zelfs in het Engels is het een beetje een onduidelijke term. Gaat het over de werkplaats en winkel van bijvoorbeeld een meubelmaker, of toch om een weekeinde waarin allerlei nieuwe werkwijzen, regels of gewoontes aangeleerd worden?

Nee, eigenlijk is de term in de oorspronkelijke taal heel duidelijk. Het is een korte en meestal heel gerichte cursus met een duidelijk omschreven doel. Het gaat dan meestal niet om een onderdeel van een academische studie, maar er worden in workshops meestal wat meer praktische zaken onderwezen.

Er worden drie verschillende beschrijvingen gegeven, in Engelse woordenboeken, hier vertaald in het Nederlands.
De eerste omschrijving spreekt van een kamer of andere niet al te grote ruimte waarin een product gefabriceerd wordt. Een werkplaats met winkel dus.
De tweede omschrijving is die van de workshop in Breda waar we voor naar een conferentiehotel moeten. Een korte en vooral intensieve cursus of opleiding voor een kleinere groep mensen, met de nadruk op interactie en het oplossen van problemen.
Ook de derde omschrijving is een leermoment; een academische conferentie wordt ook al een workshop genoemd.

Wanneer u door uw werkgever uitgenodigd wordt om deel te nemen aan een workshop, verwacht dan niet dat u het hele weekeinde kunt blijven zitten, met een kopje koffie voor u op een grote tafel. Er wordt van alle deelnemers verwacht dat ze actief deelnemen aan de workshop, ook wanneer het om een academische conferentie gaat. Bereidt dus alvast een bijdrage voor op het gebied van uw eigen specialisme.

De lengte van uw bijdrage hangt af van het aantal deelnemers en de duur van de workshop. Een weekend-workshop bestaat meestal uit vier werkbijeenkomsten, ook wel sessies genoemd, van drie of vier uur. Dat zijn dus achtten uren waarin aandacht besteedt wordt aan training of opleiding. Bij twintig deelnemers kan uw bijdragen iets minder als een uur duren, aangenomen dat alle deelnemers een bijdrage moeten leveren.

In de meeste gevallen zullen bepaalde deelnemers gevraagd worden een werkstuk voor te bereiden en te presenteren. In dat geval zullen de sprekers duidelijk in de uitnodiging genoemd worden. Dit is het geval wanneer de workshop een onderdeel is van een serie of wanneer er een heel bepaald en strak omschreven onderwerp behandelt wordt.

Bij academische workshop, die in de meeste gevallen langer duren dan een weekeinde, wordt meestal een nieuwe theorie, een uitvinding of de oplossing van een probleem gepresenteerd aan de betrokken academische gemeenschap. De hoofdpersoon van een academische workshop verdedigt zijn theorie, vinding of oplossing dus als het ware tegenover zijn confraters.

Het meeste werk wordt dan gedaan door de presentator of presentatoren. Die willen weten wat hun collega’s denken over de vraagstelling. Er kan ook sprake zijn van een zoektocht naar producenten of fabrikanten, die een nieuw product, een medicijn bijvoorbeeld moeten gaan maken en op de markt brengen.

Wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop, lees dan vooral de uitnodiging en de bijbehorende documenten goed en grondig. Daarin staat alle informatie die u nodig hebt. Zorg voor een goede voorbereiding en laat u niet verrassen.
Een workshop is een serieuze aangelegenheid die de nodige aandacht verdient, geen modern, Engels woordje dat te vaak gebruikt wordt.